Od zčeřené hladiny na dohled hraničního kamene v nejnižším místě Čech. Nejprve kolem pískovcových skal a čedičových suků a polí. Stále pomalu nahoru. Za půlkou už čeká žulový masiv a hluboké bučiny, aby pak nahoře mohl být pohled na hvězdné nebe jako nikde jinde. Tu již poslední kopce se zvedají a Krakonoš hranice pečlivě střeží. Nahoru a dolů, kolikrát ještě, tu poslední chodník pod lany se vleče. A Ty stojíš na nejvyšším místě této země. Výzva je Tvoje!

Výzva

Od nejnižšího přírodního bodu České republiky (115 m n. m.), který leží v místě kde Labe protíná státní hranice severně od Hřenska. Nejkratší cestou po turistických značkách (nikoliv naučných stezkách) a bez překročení státní hranice až na vrchol Sněžky, nejvyšší přírodní bod ČR (1603 m n. m.).

Pevně daná trasa má 158,9 km a 4850 m+/3370 m- (dle mapy.cz; hodinky při prvním úspěšném pokusu naměřili 161 km/5656 m+). Pro zvládnutí výzvy je nutné to vše zvládnout pomocí vlastních sil (během a chůzí), se supportem i bez, do 36 hodin.

#vyzva1151603

Trasa

Trasa na: mapy.cz 
Trasa ve formátu GPX
Trasa na Garmin Connect

Upozornění: na trase je momentálně jedno místo, kde digitální (online) verze značení neodpovídá reálnému značení v terénu.

U hradu Grabštejn na 68. km u nově budovaného parkoviště. Online verze na mapy.cz vede Žlutá TZ po silnici dolů k hrázi rybníka, ale značka je na sloupech již přemalována. Nově (značená v terénu) Žlutá TZ vede přes parkoviště a po pěšině dolů k hrázi rybníka.

Komentář dalších míst, kde je třeba si dát pozor:
0. km / v místě kde je hraniční patník č. 14 u silnice Hřensko-Schmilka, je nutné sejít až k vodní hladině a odtud startovat – viz FAQ.
3. km / parkoviště nad Hřenskem / Červená TZ uhne těsně před ním vlevo k vodopádu a po schodech a běží se podél náhonu nad parkovištěm.
8. km / konec Mezné / Zelená TZ uhne vlevo na pěšinu po kraji louky podél silnice
18. km / Jetřichovice / při seběhnutí po Modré TZ na silnici je nutné oběhnout dětské hřiště u křižovatky zleva a za ním vystoupat po schodech již po Červené TZ a napojit se na silnici Všemily/Srbská kamenice.
69. km / Grabštejn / na mapy.cz vede Žlutá TZ od parkoviště vlevo po silnici, ale v terénu je nově značena po pěšině přes parkoviště a dolů k rybníku
77. km / za rozcestím „Pod Výhledy“ vede Zelená TZ vlevo po okraji louky a nad lesíkem, nikoliv po polní cestě, která jde skrz malý lesík. Značka se na polní cestu napojí opět za hájkem. Lze dobře vidět na letecké mapě.
131. km / před rozcestím Ručičky / za prudkou pravou zatáčkou uhne Zelená TZ z asfaltky vlevo po pěšině do lesa k rozcestí. K rozcestí se tedy nedojde po asfaltce.
160. km / Sněžka / Nejvyšší bod výzvy a cíl se nachází na spojnici dvou hraničních kamenu západně od kaple sv. Vavřince – viz FAQ.

FAQ / Pravidla

Proč?

Tuhle akci jsem měl už nějakou dobu v hlavě a samozřejmě jsem nebyl úplně první. Nicméně z akcí, které jsem veřejně dohledal (určitě ne všechny, které proběhly), bylo zřejmé, že (asi) nikdo nešel přesně z onoho nejnižšího bodu ČR. Startovali většinou v Hřensku v místě, kde řeka Kamenice vtéká do Labe, někdo z horní úrovně silnice, někdo sešel k molu k Labi, ale stejně jim kousek chyběl. Při plánování jsem si tedy postupně zvolil tři jasná kritéria: nejnižší/nejvyšší bod, nejkratší po turistických trasách KČT a bez překročení hranic. No a když jsem to vše měl, řekl jsem si, že by bylo fajn z toho udělat výzvu pro Vás všechny. Doufám, že Vás výzva zaujme.

Proč výzva nevyužívá již naplánované trasy jako například Stezka Českem nebo Via Czechia?

Výzva je natolik dlouhá a náročná na časový limit, že nebylo cílem vést trasu po vyhlídkách, dalších vrcholech a všech zajímavých bodech okolo, které stezky často propojují. Současně jsou obě uvedené stezky v daných úsecích vedeny i přes Německo a Polsko.

Kde je nejnižší bod ČR?

Přírodní nejnižší bod je u vodní hladiny Labe, na úrovni posledních hraničních kamenů, které jsou po obou stranách silnice z Hřenska do Schmilky(kousek před budovami bývalé hraniční kontroly). Tedy v nejnižším místě, kde Labe vtéká do Německa. Od Hřenska ještě Labe (a břeh) o kousek klesne.
Nejnižší bod ČR na:
mapy.cz
Wikipedia

Kde je nejvyšší bod ČR?

Překvapivě to není „vrchol“ Sněžky, ten se totiž nachází v Polsku (stejně jako kaple sv. Vavřince). Nejvyšší bod je přibližně na česko-polské hranici mezi dvěma hraničními patníky na západní straně kaple. Není to tedy třeba u označníku turistických tras. Nejlépe je místo popsáno na webu tisicovky.cz.

Proč se nejde z Harrachova na hlavní hřeben Krkonoš, nebo alespoň přes Luční a Obří sedlo a poté po ČTZ po západním hřebeni na Sněžku?

Výzva se váže k nejnižšímu a nejvyššímu bodu ČR. Proto i trasa je vedena striktně uvnitř hranic ČR. ČTZ po hlavním hřebeni Krkonoš je často vedena Polskem. Nejkratší trasa po TZ by vedla i Německem a měla by cca 142 km.

Proč se nejde i po Naučných stezkách?

Naučné stezky nejsou primárně spravované KČT, jejich vznik/zánik a údržba je často kvalitativně rozdílná. Často v terénu nejsou vůbec nebo jen minimálně značené. V rámci maximální kontinuity a přehlednosti trasy, je proto vedena pouze po značených trasách KČT, mimo úvodního úseku od hranic do Hřenska, kde je vedena po silnici až do Hřenska, kde se napojuje na nejbližší ČTZ.

Další pravidla?

• Účastník musí pokus oznámit cca týden předem na zde uvedený kontakt.
• Účastník musí pokus doložit veřejným GPX záznamem + fotografií sebe ze startu a cíle (se zapnutou funkcí ukládání polohy).
Trasa je pevně daná. Pokud ji účastník opustí, musí se na ni napojit v tom samém místě. Pokud by byl rozdíl mezi digitální (online) verzí mapy a značením v terénu, vždy má přednost značení v terénu!
• Trasu si doporučuju předem detailně nastudovat a nespoléhat se pak v terénu jen na digitální verzi např. v hodinkách.
• Pokud účastník v průběhu pokusu narazí na uzavřenou cestu, je nutné ji obejít co nejkratší cestou (případně volným terénem, ale bez porušení pravidel pohybu např. v NP). Uzavřenost cesty je nutné doložit fotografií z místa. Současně doporučuji předem ověřit, zda některé úseky nejsou dočasně uzavřené (např. v důsledku těžby, pádu suchých stromů, stavební činnosti), např. na mapy.cz. Současně upozorňuji, že trasa na mapy.cz se může právě díky těmto uzavírkám měnit. Pokud si nejste jisti, kontaktujte mě. 
• Pro úspěšný pokus je potřeba trasu zvládnout v limitu 36 hodin, počítá se celkový čas.

Kdo jsem?

Jmenuji se Jakub Hendrych, jsem běžec a architekt. Největší úspěch bylo zaběhnutí FKT na výzvě Prominentních vrcholů Lužických hor, tehdy v prvním čase pod 12 hod (11:47). Výzvu 115-1603 jsem absolvoval v září 2023. Jako hlavní architekt jsem spoluautorem úprav okolí Historické budovy Národního muzea a Čelakovského sadů.

Fotky

Kontakt

jakub.hendrych (zavináč) gmail.com

instagram

Pokusy

ÚSPĚŠNÉ

  1. Jakub Hendrych | 23.–24.9.2023 | 25:19:53 | záznam strava.com | report na blogu
  2. Pavel Synek | 6.–7.4.2024 | 29:21:34 | záznam strava.com

NEUSPĚŠNÉ

  1. Jakub Hendrych | 21.–22.7.2023 | DNF | 18:49/127 km | záznam strava.com
  2. Jakub Šíma | 6.–7.5.2024 | DNF | 23:41/126 km | záznam strava.com